Karma; Hindu / Sanskrit bir kelimedir ve kelime anlamı bitirilmemiş iş anlamına gelmektedir. Atalarımızda bu konuyla ilgili ”Ne ekersen, onu biçersin.” demişlerdir. İşte tam da bu noktada karmik olaylardan bahsetmiş oluruz. Karma temelinde bulunan kadim bilgiler, vaktiyle yakılmış İskenderiye kütüphanesinde bulunan bilgilere kadar uzanır.

Karma Astroloji Nedir?

Karma astroloji; Doğu ve Batı astrolojisinin harmanlanmış hali olarak yorumlansa da derin bir ilimdir ve teknik açı bakımından farklı bir bakışa sahiptir. Karma astroloji; ezoterizmi ve spritüelliği ele alır. Yaşam döngüsünde karmik kalıplar; döngülerin sebep sonuç ilişkisine bakar ve bize ruhumuzun bu dünyada yaşayacağı deneyimleri anlatır. ”Doğduğumuz yer kaderimizdir.” sözünü çok duyarsınız. Tam bu noktada; kader dediğimiz ruh, yaşam deneyimlerini kendisine vaat edilen levh-i mahfuzda sergilemesi sonucunda bu dünyada kendini dönüştürür. İnsan yani ”unutan” önce insan olur. Yaşadığı olaylar karşısında fıtratındaki potansiyeline göre tekamülünü gerçekleştirir ve bu şekilde kendi algıladığıyla beraber kamil bir insan olma yolunda ilerleyebilir.

Astroloji’ nin bu alanı; ruhun bu hayatta deneyimlerinin soncunda dharmaya yani gerçek ruh potansiyeline uygun bir yolda ilerlemesi için ”Ne yapması ya da hangi farkındalıkları nasıl kazanması gerekir?” noktasına bakar. Bilirsiniz ki; ruh kimliğini deneyimler. Dünyasında öncelikle egosuyla hareket eder, bu da iyi seçimlerini farklı bir yapıya dönüştürebilir yahut bu zamana kadar bilmediği şekillerde belli kalıp ölçüsünde karmik ya da kısır döngüler yaratmış olabilir. Karmik durumlar varsa deneyimler bizim için ders niteliğinde gerçekleşir ve ruh buradaki deneyimle farkındalık kazanır. İşte bu noktada bilinç ne kadar çok farkındalık sahibi olursa kader planında, kendi kaderini farkındalıklarla yönetebilme yetisine de sahip olur.

Ruhun evrim sıçramasında bir deneyim alanı vardır. Doğum anında beynimiz DNA’ sına yaşayacağımız anı ve alternatif tüm deneyimleri kayda almıştır. Burada ama bilinçli ama bilinçsiz bir şekilde, özgür irademizi kullanarak ve yaşam potansiyelimize göre şekil alarak bedenlenir hayatımızda. Doğum haritalarında; gezegenlerin yanı sıra sabit yıldızların kadersel etkileri yani kişinin fıtratında olanı açığa çıkaran manyetik etkileri; asteroid ve transneptünyenleri bütünsel olarak ele alınır ve incelenir. Bu kadim bilgiler hocadan öğrenciye aktarılır. Kitaplarda bulunmayacak eşsiz bilgiler, kişiden kişiye aktarıldığı için kendi içinde de derin bir dal oluşturmuştur.

Bu astroloji alanı; ruhun tekamülünü, fiziksel yaşamında ve aynı zamanda ruhsal anlamda ele aldırır. Sınavları karmanın kadim bilgileriyle ve tekniklerle tespit eder, ruhun hangi amaçla bedenlendiği ve şu an ne yaptığı, yolculuğunuzun nereye gideceği hakkında fikirler edinebiliriz.

Jyotish (hint astrolojisi) doğumdan 7 yaşına kadar iyi veya kötü başımıza gelen olayların annenin karması yüzünden, 7 yaşından 14 yaşına kadar olan olayların babamızın karması yüzünden yaşandığını söyler. Ancak 14 yaşında ergenliğe eriştiğimizde kendi karmik hesabımıza ulaşabiliriz. Gerek Batı, gerekse Hint astrolojisinde karmanın efendisi Satürn’dür. Aslında Satürn bizlerin hem karması, hem de dharmasıdır ve bu yüzden kaderimizin anahtarıdır. Karmik noktalar haritalarda keşfedilerek kısır döngülerden kurtulabilir seçimlerimize destek vererek hayat planı hayat amacımıza uygun yapılandırabiliriz.