KARMİK DOĞUM HARİTASI ANALİZİ

750.00

Ruhun geçmiş yaşamları ve son yaşamı incelenir. Olumlu ve olumsuz açıdan karması analiz edilir. Ruhun tekamül sürecinde yaşayacağı karmik olaylar ve vermesi gereken dersleri saptanır. Geçmiş yaşamlarda yaşanan karmik olayların bu hayata nasıl yansıdığı anlatılır.

YILLIK ÖNGÖRÜ ANALİZİ

850.00

İleri seviye astrolojideki kehanet teknikleri olan progres, solar arc, profeksiyon, tutulma aksları vb. tekniklerin kullanılmasıyla verilen yıllık öngörü danışmanlığıdır. Yılın gündemi, kadersel olayların yaşanacağı konular, bu yılın zorlu ve şanslı temaları anlatılır. Detaylı olarak Ay ay analiz yapılır.

YENİ YAŞ ANALİZİ (SOLAR RETURN)

750.00

Her yıl gökyüzündeki güneş sizin güneşinizle anı dereceye geldiğinde astrolojik olarak doğum gününüzü yaşarsınız ve o anın haritası güneş dönüş haritanız olup yeni yaşınızın temalarını bizlere verir. Solar return danışmanlığında bu yeni yaşanızın gündemi ve olayları analiz edilerek nasıl bir yaş yaşayacağınıza bakılır.

SİNASTRİ ve KOMPOZİT İLİŞKİ ANALİZİ

900.00

Sinastri, ilişkinin ruhudur. İki kişinin birbirlerine neler katabilir beklentilerini nasıl karşılar sorusuna cevap veren harita analizidir. Evlilik arkadaşlık ortalık ilişiklerime burdan bakılabilir. Composite, iki kişinin haritasının orta noktalarından oluşan, ilişki dinamiğini gösteren haritadır. Bu harita üzerinden analiz gerçekleştirilir.